Omfattande utredning gällande människohandel för sexuella ändamål

Fyra personer är misstänkta för brott och ställs inför rätta i dagarna. Dessutom är 20-talet misstänkta sexköpare delgivna misstanke om köp av sexuell tjänst.

Människohandelsgruppen vid polisregion Syd har under 2020 bedrivit en omfattande utredning gällande människohandel för sexuella ändamål. Fyra personer är misstänkta för brott och ställs inför rätta i dagarna för att var och en ha haft en nyckelposition för att få sin brottsliga verksamhet att fungera. I utredningen finns 20-talet misstänkta sexköpare som är delgivna misstanke om köp av sexuell tjänst. Polisen uppskattar att det kan finnas mer än cirka 3 200 potentiella sexköpare med anknytning till denna utredning.

Omfattande spaningstimmar har lagts ner för att kunna kartlägga de misstänkta huvudmännen och för att kunna gripa sexköpare. Utredningen har också inrymt hemliga tvångsmedel där polisen bland annat kunnat följa den brottsliga verksamheten i realtid och därför kunnat avlyssnat samtal från potentiella sexköpare. Här har analysarbetet varit en bärande del i utredningsarbetet. I samband med analyserna har många misstänkta sexköpare identifierats och delgivits misstanke om köp av sexuell tjänst.

Två unga kvinnor från Rumänien som blivit vilseledda till Sverige är nu målsägare i denna omfattande utredning. De är båda att beskrivas som särskilt utsatta brottsoffer och har enligt åtalet tvingats till prostitution på olika orter runt om i region Syd och ibland träffat 10-15 män dagligen. Sexköparna har betalat mellan 500 kronor upp till cirka 50 000 kronor och polisen uppskattar att det renderat i cirka 2,5 miljoner kronor i intäkter för huvudmännen. I samband med gripandet av de misstänkta i maj 2020 gjordes flera husrannsakningar, där man beslagtog såväl kontanter och fordon.

Rättegången startar fredagen den 5 februari vid Malmö Tingsrätt.

Frågor besvaras av sektionschef Jimmy Arkenheim 073- 348 36 38.