Polis och åklagare i nytt samarbete

Projekt mellan PO Västmanland och Åklagarkammaren ska ge förbättrat arbetssätt och utveckling av verksamheten.

Projektet är ett samarbete mellan polisen i Västmanland och Åklagarkammaren. Alla lokalpolisområden i länet som har relationsärenden samt BINR2 i Västerås som har relationsärenden, ingår i projektet. Huvudmålet är att minska genomströmningstiden av ärenden och förbättra kommunikationen mellan polis och åklagare. Utredare ska nu i större utsträckning ha muntliga föredragningar för åklagare istället för att skicka över handlingar.

– Detta gör att vi minskar handläggningstiden. Att hålla muntliga föredragningar för åklagare innebär att man även kommer med tankar om hur ärendet ska fortsätta, det också ökar kreativiteten och känslan av delaktighet och samarbete, säger Lena Kjellmodin, tf gruppchef hos BINR1.

Något som även ingår i projektet handlar om att komma igång snabbare med ärenden.

– Vi har en utsedd person som bokar förhör med målsägande. Grunden är då att varje morgon har en relationsåklagare och FU-ledaren vid respektive grupp, en genomgång av nyinkomna ärenden och sedan startar bokningen av förhör. Det finns sedan en framarbetad mall som den som bokar har med sig. Den syftar till att målsägande ska få bra och tidig information, den ska känna sig förberedd inför kommande förhör, man tillfrågar om målsägandebiträde och även om eventuellt vittnen som vi i tidigt skede skulle kunna börja hålla förhör med. Den som bokar ser till att målsägande kanske redan innan förhör skickar in teknisk bevisning eller lämnar sitt godkännande till att hämta ut journaler, säger Lena Kjellmodin.

En framgångsfaktor
2016 genomförde Barngruppen Västmanland en liknande strukturförändring genom ett projekt ihop med Åklagarkammaren.

– När man tittar tillbaka på processen och denna utveckling så är just ordning och reda, att verksamheten byggs upp på olika funktioner/roller, istället för utifrån personer, som en del vi verkligen sett som en framgångsfaktor. Det är en trygghet när nya ärenden kommer in, att man direkt har en struktur att falla tillbaka på, alla vet vem som gör vad. Det är då också lättare att göra avsteg från denna struktur om det behövs. När det är semestertider, så vet man också vilka funktioner som måste vara igång, säger Lena Kjellmodin.

”Positiv utveckling för medarbetare och verksamheten”
När projektet är slut är målsättningen att få fram en arbetsmodell som verksamheten vill fortsätta arbeta efter.

– Det är ju fortfarande mycket som är nytt, men av erfarenhet från annan verksamhet så är just struktur och en plan i hur man arbetar och vem som gör vad en framgångsfaktor. Just nu befinner sig grupperna som arbetar med relationsärenden i en utvecklingsprocess på så många olika sätt. Det är många nya medarbetare som håller på att lära sig sitt uppdrag. Arbetsmodellen är inte heller fast, så det kommer säkert vara mycket under resans gång som man ändrar utifrån saker man kommer på. Tror ändå att det är en positiv utveckling, både för medarbetare och verksamheten, avslutar Lena Kjellmodin.