Polisen anmäler it-incident

Polisen har anmält en incident i ett it-system till Integritetsskyddsmyndigheten och Riksarkivet.

Under eftermiddagen den 25 januari raderades av misstag ett antal dokument i ett av polisens it-system. I samband med att incidenten upptäcktes vidtogs ett flertal åtgärder, och majoriteten av dokumenten återställdes. I nuläget pågår ett arbete att återskapa och rekonstruera resterande dokument.

Polisen har anmält incidenten till Integritetsskyddsmyndigheten och Riksarkivet.