Polisen letar tusentals försvunna varje år

Poliser som letar försvunna personer

Antalet personer som anmäldes försvunna i Sverige ökade något under 2020, men de högprioriterade ärendena minskade. Cirka 20 000 av totalt nära 26 000 ärendena löser polisen under de första timmarna Bild: Polisen

Förra året hanterade svensk polis 25 686 ärenden gällande försvunna personer. Den totala ärendemängden har ökat något, medan andelen högprioriterade ärenden har minskat.

Under 2020 upprättade svensk polis 25 686 händelserapporter gällande försvunna personer. Det är förvisso en ökning med 1324 jämfört med året innan, men ökningen var lägre än under 2019 då den låg på strax över 2000 fler ärenden. Ökningen av antalet försvunna personer har varit kontinuerlig de senaste tio åren. 

Cirka 20 000 av dessa ärenden löser polisen under de första timmarna. 

När en person anmäls försvunnen hos polisen görs omedelbart en bedömning som styr det fortsatta arbetet. Om bedömningen är att den försvunna personen svävar i livsfara eller löper allvarlig risk för hälsan klassas ärendet som högprioriterat.

— Det handlar då om att undanröja en farlig situation eller en situation som kan bli farlig för liv eller hälsa om vi inte agerar omedelbart, säger Anders Leicht, ämnesansvarig för räddningstjänst vid polisens kompetensenhet.

6059 ärenden bedömdes under 2020 vara högprioriterade, något färre än året innan. I medeltal är dessa ärenden avslutade inom drygt två timmar.

Inleder räddningsinsats

I 375 av dessa högprioriterade ärenden har polisen inlett en räddningsinsats enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO.  Att inleda en räddningsinsats innebär i grova drag att räddningsledaren har mycket stora befogenheter att ta olika beslut i syfte att rädda liv. Räddningsledaren kan exempelvis begära hjälp av Försvarsmakten eller andra myndigheter. Under 2020 var deprimerade (självmordsbenägna och deprimerade) den största kategorin och personer med demens den näst största.

— Sjuttiofem procent av räddningsinsatserna är avslutade inom sex timmar. Det blir inte utdraget om polisen har fått ett snabbt larm, bra ingångsinformation och gör rätt saker från början, säger Anders Leicht. 

De allra flesta hittas när en räddningsinsats enligt LSO sätts in. Tre till fyra procent hittas så småningom eller förblir försvunna.

Påverkan av pandemin

Covid19-pandemin sägs ha ökat folks intresse för friluftsliv. Men det är inget som Anders Leicht tycker slår igenom på sifforna vad gäller fjällräddning eller undsättning enligt lagen om skydd mot olyckor. Fjällräddning enligt LSO är på samma nivå som 2019. Och antalet undsättningar av folk som behöver hjälp från exempelvis fjällmiljö har ökat kontinuerligt de senaste åren. 

Polisen kan utifrån siffrorna i nuläget inte se någon tydlig förändring som kan härledas till den pågående pandemin, inte heller gällande exempelvis deprimerade personer som försvinner. 

— Jag kan inte se någon corona-effekt någonstans, utan i stora drag ser det ut som ett normalår. Det finns inget som direkt sticker ut, säger Anders Leicht. 

Rådet till allmänheten vid ett försvinnande är att ringa Polisen så fort som möjligt.

— Det är bättre att operatörerna vid polisens ledningscentraler får göra en bedömning. De hanterar 26 000 ärenden per år och vet vad de ska göra. Tidsaspekten vid ett försvinnande är viktig, förlorad tid kan inte tas igen. Får vi in ärendena i tid så kan vi vidta rätt åtgärder snabbt och då löser vi det ofta tidigt, säger Anders Leicht vid polisens kompetensenhet.

 
Antal ärenden gällande försvunna personer i Sverige

2020              2019              2018              2017             

25 686           24 362           22 284           21 538

Antal högprioriterade ärenden gällande försvunna personer i Sverige

2020              2019              2018              2017

6 059             6 457             6 271             6 414

Så arbetar polisen med att söka försvunna personer