Polisen och Arboga kommun har undertecknat medborgarlöfte

Den 16 februari undertecknade polisen och Arboga kommun ett medborgarlöfte för 2021.

Medborgarlöftet innebär att polisen och kommunen ska arbeta gemensamt kring vissa frågor för att öka tryggheten för invånarna och förebygga brott.

På plats i Rådhuset i Arboga för att underteckna medborgarlöftet var Björn Wilhelmsson, lokalpolisområdeschef i Västra Mälardalen, och Jonna Lindman (M), kommunstyrelseordförande i Arboga kommun.

Medborgarlöftet har tagits fram i samverkan mellan Polismyndigheten och kommunen och i fokus står tre områden – centrummiljön, osund konkurrens och att utveckla det förebyggande arbetet gemensamt och tillsammans med motorburen ungdom. Fokusområdena har valts ut utifrån från en aktuell lägesbild i kommunen.

– När det gäller motorburen ungdom arbetar vi gemensamt för att förebygga brott och involvera ungdomarna. Centrummiljön har ett flertal utvecklingsområden som kommunen och polisen vill utveckla till det bättre med näringsidkarna.  Det är mycket viktigt för tryggheten i centrum. Osund konkurrens handlar om att samverka myndighetsgemensamt med tobakstillsyn, miljö och hälsofrågor. Vi vill ha ett rättvist samhälle där alla kan konkurrera på lika villkor, säger Björn Wilhelmsson, lokalpolisområdeschef i Västra Mälardalen.

Tryggheten i centrum en viktig fråga
Bland åtgärderna finns bland annat intensifierad övervakning, trygghetsvandringar i områden där återkommande brott och ordningsstörningar förekommer samt en ökad samverkan mellan polis och kommunen kring tillsynsfrågor.

– Tryggheten i centrummiljön är en viktig fråga och där är bland annat insatser mot narkotikahandel och skadegörelse viktigt. En annan åtgärd för att öka tryggheten och förebygga brott är att jobba med den fysiska miljön. Där kan vi öka belysningen, minska på buskage och genom trygghetsvandringar få medborgarnas åsikter om vad kommunen och polisen kan göra för att kan öka tryggheten, säger Jonna Lindman (M), kommunstyrelseordförande.

Öka Arbogabornas delaktighet
Björn Wilhelmsson förklarar varför medborgarlöftet är viktigt.

– Det viktigaste med medborgarlöftet är att öka medborgarnas delaktighet i det brottsförebyggande arbetet tillsammans med polisen och kommunen. De ska kunna känna att vi tillsammans gör en tryggare kommun för dess invånare.

”Gör rätt saker och får vi det resultat vi vill”
 Om ett år ska medborgarlöftet utvärderas.

– Det är viktigt att vi följer upp arbetet. Att titta på att vi gör rätt saker och får vi det resultat vi vill. Vi behöver också utvärdera om vi gör tillräckligt. Arbogaborna ska uppleva att det här är en trygg och säker stad att bo och leva vistas, säger Jonna Lindman.

I samband med undertecknandet av medborgarlöftet undertecknades även en samverkansöverenskommelse mellan Arboga kommun och polisen. Den undertecknades av kommundirektör Tomas Karlsson och Björn Wilhelmsson, och beskriver och konkretiserar hur polisen och kommunen ska samverka.