Polisen välkomnar förslag på ersättare till Rakel

För Polismyndigheten, och annan samhällsviktig verksamhet, är det av kritisk betydelse att Sverige har en förmåga för säker tal- och datakommunikation. Polisen välkomnar Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSB, förslag på ersättare till Rakel.

Rakel har använts i över 15 år och är främst byggt för tal. Systemet stödjer inte de utökade behov som dagens Rakel-användare har med tanke på digitaliseringen och teknikutvecklingen. Polismyndigheten ser framför sig ett kraftigt växande behov av datakommunikation i form av till exempel film och bildöverföring vid en pågående insats. Ett nytt system måste erbjuda säker tal- och datakommunikation, med lika hög tillgänglighet, täckning och högt ställda krav på säkerhet till alla samhällsviktiga aktörer, även om Polismyndigheten kommer vara den enskilt största användaren.

– Vi välkomnar att MSB nu lämnar ett förslag till regeringen på ersättare till Rakel, och ett nytt system blir en stor skillnad i samhällsviktiga aktörers samlade förmåga. Vi förstår att ett nytt system innebär en påtaglig investeringskostnad, och vill att det görs på det sätt som är det mest kostnadseffektiva för staten som helhet, säger Anders Hall,
utvecklingschef på Polismyndigheten.

MSB lämnade i dag in svar på ett regeringsuppdrag avseende det samlade behovet av ett nytt, utvecklat och säkert kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer. Läs mer om förslaget på MSB:s webbplats.

MSB föreslår ersättare till radiokommunikationssystemet Rakel