Polismyndigheten föreläggs att betala en sanktionsavgift

Integritetsskyddsmyndigheten har beslutat att ge Polismyndigheten en sanktionsavgift på 2,5 miljoner kronor för användandet av en extern programvara. Polismyndigheten har vidtagit flera åtgärder efter händelsen.

Det externa verktyget för ansiktsigenkänning, Clearview AI, användes under en kort testperiod av ett fåtal medarbetare inom Polismyndigheten, bland annat i samband med en kurs som arrangerades av Europol.

Enligt Polismyndighetens riktlinjer ska en konsekvensbedömning göras innan nya polisiära verktyg införs, om användandet av verktyget innebär känslig personuppgiftbehandling. Detta hade inte gjorts gällande det aktuella verktyget.  

Polismyndigheten har med anledning av det inträffade vidtagit ett antal åtgärder. För att säkerställa att anställda inom myndigheten har en god kännedom om befintliga riktlinjer och krav kopplat till behandling av känsliga personuppgifter har tydlig information gått ut till alla medarbetare.  

Beslutet ska nu analyseras av Polismyndigheten, både för att utreda om ytterligare åtgärder behöver vidtas inom myndigheten samt för att överväga om beslutet ska överklagas.