Man misstänks ha lurat dödsbon på miljontals kronor

Just nu pågår domstolsförhandlingar i tingsrätten mot en man i 40-årsåldern som är åtalad för 110 fall av grova bedrägerier och grovt penningtvättsbrott i Stockholm. En kvinna i samma ålder som mannen är åtalad misstänkt för grovt penningtvättsbrott.

Mannen har åtagit sig uppdrag som boupptecknare och misstänks ha tillskansat sig sammanlagt nästan sju miljoner kronor genom att bland annat ha vilselett bankpersonal och förmått dem att betala fakturor utställda till dödsbon.

Betalningarna har gått till konton som varit knutna till boupptecknaren och den misstänkta kvinnan.

Den första brottsanmälan kom in till polisen i februari 2017, från anhöriga till en avliden person.

Komplicerad utredning

Från ett dödsbo kom mannen över drygt 1,9 miljoner kronor genom att banken betalade falska räkningar och fakturor. Pengar som de anhöriga inte får tillbaka.

Polisinspektör Henrik Andersson på polisens bedrägerisektion i Stockholm har utrett fallet:

– Anhöriga till de avlidna har i en svår tid vänt sig till människor de fått förtroende för, och sedan har de utnyttjats, säger han.

Nu hoppas han på en fällande dom:

–  Det skulle innebära en viss mått av upprättelse för anhöriga i de drabbade dödsbona. Deras lidande har förlängts med den här erfarenheten. Jag hoppas de till en viss del får avslut i och med detta, säger Henrik Andersson.

Dom väntas i månadsskiftet februari/mars.