Rättegång pågår om stort antal fickstölder och efterföljande bedrägerier

I fredags inleddes rättegången mot ett par från Rumänien som står åtalade för över 100 misstankar tillsammans i 18 olika ärenden. I målet ska prövas om de tilltalade gjort sig skyldiga till så kallad shoulder-surfing.

Brottsligheten har främst bestått i grova stölder genom fickstölder och efterföljande bedrägerier. Åklagaren påstår att i samband med att målsäganden har handlat med sitt betalkort har de misstänkta stått bakom för att se koden som målsäganden knappat in, vilket brukar kallas ”shoulder-surfing”. Därefter har de tillgripit plånboken med kortet och begett sig till närmaste bankomat och tömt målsägandes konto på pengar. Totalt har målsägandena blivit av med över 170 000 kronor sammanlagt.

Ärendena som de misstänkta står åtalade för inträffade 2017 och 2018 och en person i konstellationen dömdes redan i slutet av 2018. De som nu står åtalade har varit efterlysta och på fri fot sedan 2018 men greps i samband med att de försökt lämna England strax för jul. 

Det finns en sista och fjärde person i denna konstellation som också är efterlyst. Där pågår fortfarande en rättsprocess för överlämnande från England. 

- Konstellationen är ett typiskt internationellt brottsnätverk som är i landet för att begå systematiska stölder. De har under flera tillfällen återkommit till landet i syfte att stjäla. Genom en stor mängd övervakningsfilmer kunde till slut nätverket identifieras och därmed också efterlysas för de brott de nu står åtalade för, säger Monica Krüger, gruppchef på gränspolisen i region Stockholm.

- Det gäller att kunna arbeta långsiktigt för att nå framgång i dessa brott. Det är bra att gränspolisen och polisregion Stockholm har förstått detta och att regionen satsar på att arbeta mot denna problematik

Rättegången förväntas pågå under 3 dagar.