Rikspolischefen om kränkningar och tystnadskultur

Rikspolischef Anders Thornberg berättar i en video om vikten av en trygg intern arbetsmiljö inom polisen.

Enligt rikspolischef Anders Thornberg förekommer det kränkningar och tystnadskultur inom polisen.

– Det är allvarligt och fel. Det får inte förekomma att händelser tystas ner. Kränkningar och trakasserier hör inte hemma inom polisen. Polisens medarbetare ska känna en trygghet i vår interna arbetsmiljö, säger rikspolischefen.