Så blev utfallet efter yrkestrafikveckan i Polisregion Stockholm och Gotland

Under vecka 6 genomfördes en trafikvecka med fokus på yrkestrafik i syfte att öka trafiksäkerheten. Både förare och fordon som framförs i yrkestrafik har kontrollerats genom fasta och rörliga kontroller och genom synlig och dold övervakning.

– Yrkestrafiken står för en stor mängd av trafikflödena och yrkeschaufförerna bör vara goda exempel i trafiken. Därför är det viktigt att vi har kontroller på all yrkestrafik såväl av trafiksäkerhetsskäl som konkurrensskäl för att skapa rättvisa villkor för alla i transportbranschen, säger Göran Bolinder som är trafikansvarig i region Stockholm.

Av de 136 lastbilar som stoppades för kontroll hade 30 brister på fordonet. 27 lastbilschaufförer rapporterades för att inte ha följt bestämmelserna gällande kör- och vilotid. Över 940 taxikontroller genomfördes och 130 taxiförare rapporterades för brott mot vilotidsförordningen.

I samband med kontrollerna rapporterades förare för en mängd andra typer av brott. Bland annat bedrev en person en trafikskola på olagligt sätt, en taxibil var inte registrerad för yrkestrafik, en busschaufför talade i mobiltelefon under körning med mera.

Vid kontrollerna har samverkan skett med andra myndigheter såsom Transportstyrelsen, kronofogden med flera.