Samverkan är viktig i brottsofferarbetet

22 februari är det internationella brottsofferdagen. Polisen vill att fler brott ska anmälas och ger Brottsofferjourerna och andra ideella organisationer som hjälper brottsoffer sitt stöd.

– Polisen möter dagligen brottsoffer, ofta i väldigt utsatta situationer. En bra kontakt och rätt stöd till den som är utsatt kan vara avgörande för att målsägaren ska orka, våga och vilja vara delaktig hela vägen för att vi ska kunna driva en utredning till åtal, säger Ulf Johansson, regionpolischef.

Den som polisanmäler ett brott kan få tillgång till en rad rättigheter, bland annat information, stöd och ersättning. En av polisens uppgifter är att informera målsäganden om vilken hjälp de kan få och vid behov vidareförmedla önskemålen till de organisationer och andra som kan lämna stöd.

– Inte minst är det viktigt att särskilt utsatta brottsoffer, kvinnor och barn, får stöd i den situation de befinner sig i. Där har vi utvecklat metoder i samarbete med åklagare, resursförstärkt med polisanställda och det arbetet fortsätter med hög prioritet under 2021.

Ulf Johansson lyfter särskilt fram det arbete de ideella organisationerna gör för att stötta brottsoffer.
– De ideella organisationerna är en stark kraft i samhället och viktiga samverkanspartners för polisen. I samband med brottsutredningar är det viktigt att brottsoffer, som ofta är mycket utsatta, får hjälp och stöd. Det finns många organisationer som är avgörande i det arbetet, säger Ulf Johansson. 

Viktigt att anmäla brott
Att ge brottsoffer ett bra bemötande är en av grundpelarna i polisens brottsofferarbete och ofta avgörande för om brottsoffret kommer att medverka i den fortsatta utredningen. De flesta ärenden som kommer till Brottsofferjourerna kommer från polisen. 

– Polisen vill att brott ska anmälas eftersom vi då kan hjälpa fler brottsoffer att få upprättelse men också i syfte att kunna arbeta mer brottsförebyggande, avslutar Ulf Johansson. 

Anmäler du till polisen?
För att polisen ska kunna hjälpa fler brottsoffer att få upprättelse och kunna arbeta brottsförebyggande är det viktigt att du anmäler när du har utsatts för ett brott. Polisen har ett nära samarbete med Brottsofferjourerna och andra ideella organisationer som stödjer brottsoffer. Tillsammans finns vi till för dig när du behöver hjälp och stöd. 

Du som har utsatts för ett brott kan få stöd och hjälp. Här kan du läsa mer:
Stöd för dig som utsatts för brott