Satsning på särskilt utsatta brottsoffer på Gotland

Polisen gör en satsning mot särskilt utsatta brottsoffer. Det innebär ökade insatser när det gäller att utreda våldtäkter, brott i nära relation och vålds- och sexualbrott mot barn.

Polisen Gotland avsatte under slutet av 2020 fler utredare för att jobba med att utreda ärenden med särskilt utsatta brottsoffer.

– Vi använde fler utredare som till vardags arbetar med andra ärenden för att snabbt arbeta med ärenden där vi låg efter men också för att jobba med de nya ärenden som kom in, säger Tobias Engström, tf chef för utredningssektionen hos Polisen på Gotland.

Resultatet av den fem veckor långa perioden med extra resurs blev 39 ärenden som kunde redovisas till åklagare och 36 som lades ned. Totalt handlade det bland annat om att cirka 280 förhör genomfördes.

En del av den nationella satsning på särskilt utsatta brottsoffer som startade i juni 2019 innebär att höja kvaliteten och kompetensen inom brottsområdet. Polisen på Gotland har dessutom som ett av sina medborgarlöften att på olika sätt förbättra arbetet när det gäller brott i nära relation.

– Den satsning vi gjort innebär bland annat att fler medarbetare än de som i vanliga fall jobbar med de här ärendena nu också har ökat sin kompetens. Det ger bra förutsättningar för 2021 och det är bra för brottsoffret och alla inblandade att det anmälda brottet får en snabb hantering, säger Tobias Engström.