Tillfällig kamerabevakning i centrala Örnsköldsvik

Ett par tillfälliga bevakningskameror har nu installerats i centrala Örnsköldsvik. Kamerorna planeras sitta uppe till april 2021

Kamerorna är placerade på Stortorget i centrala Örnsköldsvik i syfte att förebygga, förhindra och upptäcka brottsliga handlingar samt för att kunna underlätta utredning och lagföring. 

Lokalpolisområde Norra Ångermanland har sedan länge haft ett ökat fokus på brottsförebyggande insatser i centrala delar av staden. 

— Kamerabevakning är ett effektivt hjälpmedel i det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet. Vår förhoppning är att det här initiativet ska leda till ökad trygghet för medborgarna, säger Rickard Hagström, Kommunpolis i Norra Ångermanland. 

För mer information kontakta: Rickard Hagström, tel. 010-568 08 84 

Här kan du läsa mer om polisens kamerabevakning