Tillsammans för ett tryggare Piteå

Medborgarlöfte Piteå

Undertecknande av medborgarlöfte Piteå Bild: Undertecknande av Medborgarlöfte Piteå

Idag har polisen och Piteå kommun undertecknat ny överenskommelse för samverkan samt nya medborgarlöften.

Polisen och Piteå kommun samverkar sedan många år med många olika brottsförebyggande åtgärder. För kommande två åren är det barn och unga, samt trygga miljöer som är i fokus. Grannsamverkan och att skapa bra möjligheter för att parkera cyklar är kommer också att prioriteras under året.

- Samarbetet som kommunen och polisen haft under många år känns stabilt och ger en trygghet i att vi tillsammans kan stärka det förebyggande arbetet riktat till barn och unga. Men också för att alla i Piteå ska känna sig trygga när man vistas ute i olika miljöer, säger kommunalråd Helena Stenberg, Piteå kommun.

Medborgarlöftet är den andra delen som undertecknats. Ur en gemensam problembild har polisen och kommunen beslutat att lyssna på medborgarna genom att genomföra minst tre tillfällen där medborgare får tillfälle att ställa frågor, lyfta frågor som känns viktiga samt ge synpunkter utifrån de trygghetsarbete som pågår.

- Polisen och kommunen genomför ett antal åtgärder under året för att öka tryggheten för medborgarna och är tacksamma för den återkoppling vi får från medborgarna då det är deras hemmiljö det berör, säger Andreas Nyberg Lokalpolisområdeschef i Piteå Älvdal.

Sociala medier

Polisen vill öka närvaron i sociala medier för att öka dialogen med medborgarna och kommer därför att genomföra minst tre livesändningar under året med relevant innehåll för medborgarna.

- Det är fantastiskt att se vilken respons vi får när vi kopplar upp oss digitalt vilket är ett bra sätt att skapa en bra dialog med medborgarna, säger Bo Hedlund.

Under året kommer man även att arbeta för att minska stölder och inbrott.

- Vi vill sprida kunskap om hur var och en kan förebygga stölder och inbrott samt underlätta för medborgare att göra anmälningar till polisen, säger Bo Hedlund.

Information om polisens arbete med medborgarlöften

Medborgarlöften handlar om att polisen lyssnar på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöften ska

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polisen.

Medborgarlöften bakgrund

Forskning visar att samverkan med kvalitet mellan polis och lokalsamhälle kan bidra till att öka förtroendet för polisen, ha positiva effekter på upplevd trygghet och leda till minskad brottslighet.

Läs mer på polisen.se