Trafikpolisen i Stockholm utbildar Livgardets militärpoliser

Trafikpolisen i region Stockholm kommer under onsdag och torsdag (17-18 februari) att genomföra trafikövervakning i norra Stockholm tillsammans med militärpoliser från Livgardet.

Den militära personalen som genomför verksamheten är anställda militärpoliser under vidareutbildning vid 11:e Militärpolisbataljonen och 1:a Militärpolisskvadronen.

– Samarbetet mellan trafikpolisen och Livgardet är en naturlig och viktig del gällande arbetet för en ökad trafiksäkerhet, säger Johan Sundström som är gruppchef på trafikpolisen i Stockholm.

Syftet är att militärpolisen ska få utbildning och träning i trafikövervakning samt kontroller längs allmän väg. Om de under en kontroll skulle upptäcka trafikbrott så har de inte befogenhet att lagföra någon för brottet. Om en sådan situation uppstår tar polis över för vidare behandling av ärendet.

Precis som en ”vanlig” polis är militärpolisens jobb att upprätthålla ordning och säkerhet samt avslöja och förebygga brott, men skillnaden är att de bara arbetar med ärenden som rör Försvarsmakten. Exempel på uppdrag är att kontrollera att militärfordon kör i rätt hastighet men också se till att vapen och ammunition förvaras på rätt sätt.