Varning för penningtvätt i samband med fastighetsaffärer

Finanspolisen vill uppmärksamma banker, fastighetsmäklare och andra verksamhetsutövare på riskerna för penningtvätt i samband med fastighetsaffärer.

En genomgång av underrättelseuppgifter bekräftar att det förekommer penningtvätt på den svenska fastighetsmarknaden.

Det finns flera faktorer som gör fastighetsmarknaden attraktiv för kriminella aktörer som vill tvätta pengar eller tillgodogöra sig brottsvinster i form av fastighetsägande:

 • Fastigheter erbjuder en relativt stabil investering som dessutom kan hyras ut och ge intäkter.
 • Hyresinkomster kan användas som förklaring till pengar med illegalt ursprung.
 • Lån kan betalas av med brottsvinster.
 • Penningtvätt kan ske i större skala eftersom transaktionerna avser höga belopp.

Exempel på varningssignaler

Om det finns anledning att misstänka penningtvätt i samband med fastighetsaffärer ska det rapporteras till finanspolisen. Sådant som kan vara anledning till misstanke är till exempel:

 • Oklarheter om hur köparen finansierar köp eller byggnation, där finansieringslösningarna avviker från det normala.
 • Om det finns skäl att tro att köparen inte har för avsikt att bosätta sig i fastigheten kan det vara fråga om bulvanköp för en kriminell persons räkning.
 • Köp via truster eller stiftelser kan vara ett sätt för kriminella att omsätta brottspengar i fastigheter utan att själva stå på kontraktet.
 • Privatbostäder som ägs av företag, i synnerhet om företagen har säte utomlands.
 • Transaktioner på fastighetsmäklarens klientmedelskonto kan vara en del i ett penningtvättsupplägg. Ett vanligt tillvägagångssätt är att handpenningen betalas in av flera olika personer från olika konton.
 • Köpeskillingen avviker från det förväntade marknadspriset.

Insiders möjliggör bolån med förfalskade underlag

Ett fenomen som bedöms vara förhållandevis utbrett i kriminella miljöer är bolån givna på felaktiga grunder, exempelvis falska inkomstuppgifter. Kriminella erbjuds hjälp med bolån mot betalning, bland annat genom förmedling av insiderkontakter på banker.

Under det senaste året har finanspolisen upptäckt bolånehärvor där kluster av individer på kort tid har använt samma bank för att ta bolån med falska underlag. Det finns i huvudsak två typer av upplägg som rör bolån:

 • Kriminella personer som vill ta banklån för att finansiera bostadsköp.
 • Lånebedrägerier via målvakt där man inte har för avsikt att betala skulden.

Utfärdanden av lånelöften och bolån är tjänster som alltid bör innebära skärpta kundkännedomsåtgärder. En mer centraliserad handläggning av bolån skulle sannolikt minska risken för påtryckning på enskilda banktjänstemän som kan utnyttjas som insiders.

Penningtvätt via fastigheter

Finanspolisen