Anvisade gränsövergångar från Norge till Dalarna och Värmland

Polisregion Bergslagen anvisar trafikanter till särskilda gränsövergångar för resa in i Sverige från Norge.

Regeringen beslutade den 24 januari om inreseförbud från Norge i syfte att minska effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19.

Polisregion Bergslagen har fattat beslut om att gränspassage ska anvisas till fyra särskilda gränsövergångar som alltid är bemannade. Vid övriga gränsövergångar kommer det att finnas information om inreseförbudet och där kommer Polisen att ha punktvisa kontroller.

De gränsövergångarna som är anvisade är:

Riksväg 66: Norr om Tandådalen vid Stötens skidanläggning i Dalarna

Europaväg 16: väster om Torsby i Värmland

Riksväg 61: vid Eda väster om Charlottenberg i Värmland

Europaväg 18: vid Hån väster om Töcksfors i Värmland.

Det kommer att finnas skyltar vid varje gränsövergång med hänvisning till Polisen.se där man kan läsa vilka vägar som är anvisade för trafik.

Reglerna för vilka som får komma in i Sverige har inte ändrats.

Läs mer om inreseförbudet till Sverige från Storbritannien, Danmark och Norge

Information in English

The Swedish Police has made a decision regarding designated border crossings from Norway to Dalarna and Värmland
Police Region Bergslagen is directing road users to designated border crossings for entry to Sweden from Norway.

On 24 January, the Government imposed an entry ban from Norway to reduce the effects of the coronavirus outbreak and reduce the spread of COVID-19.

Police Region Bergslagen has decided that entry must be limited to four specific border crossings that are always manned. The other border crossings will display information about the entry ban, and the Swedish Police will conduct selective inspections there.

The designated border crossings are:

National road 66: North of Tandådalen by the Stöten ski resort in Dalarna

European route 16: west of Torsby in Värmland

National road 61: by Eda, west of Charlottenberg in Värmland

European route 18: by Hån, west of Töcksfors in Värmland.

Signs referring drivers to Polisen.se will be placed at each border crossing with information about which roads have been designated for traffic.

The regulations regarding who can enter Sweden have not changed.

Frequently asked questions: entry ban