Åtgärder efter polisens och FI:s arbete mot penningtvätt

Samarbetet mellan polisen och Finansinspektionen för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism i den svenska finanssektorn leder nu till konkreta åtgärder. De fyra största penningöverförarna i Sverige ska granskas.

I april förra året inledde Polismyndigheten och Finansinspektionen ett samarbete om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism inom den finansiella sektorn.

Samarbetet innebär bland annat att myndigheterna delar information mellan varandra för att förhindra att verksamhetsutövare inom den svenska finansiella sektorn utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Befintlig lagstiftning ligger som grund för arbetet.

– Under hösten 2020 utvecklades samverkan och vi ser redan att samarbetet ger ökad effektivitet i arbetet mot penningtvätt. Finansinspektionens åtgärder är ett bra exempel på detta, säger Nicklas Lundh, chef för finanspolisen vid polisens Nationella operativa avdelning, Noa.

Informationsdelningen har alltså lett fram till att Finansinspektionen valt att inleda en granskning av hur de fyra största penningöverförarna i Sverige följer penningtvättsreglerna. Penningöverförare är företag som själva eller via ombud bland annat hjälper kunder att skicka pengar till en person eller en aktör i ett annat land.

Polisen har tillsammans med Finansinspektionen identifierat att kriminella använder sig av exempelvis penningöverförare för att tvätta pengar eller finansiera terrorism. Med gemensamma insatser effektiviseras arbetet både avseende tillsyn och brottsbekämpning.

Läs mer på Finansinspektionens hemsida:
https://finansinspektionen.se/sv/publicerat/nyheter/2021/fi-granskar-penningoverforares-arbete-mot-penningtvatt/