Döms till fängelse för grovt olaga hot och grovt vapenbrott

Omfattande utredningsarbete ledde till viktig dom.

– Domen är viktig för den visar att innehav och användande av skarpladdade vapen, även utan att det avfyras, kan leda till stränga straff. Den visar också att rättsväsendet tillsammans med övriga samhället kan leda brott i bevis trots att de inblandade aktörerna väljer att inte medverka, säger Sara Ekström, lokalpolisområdeschef Västerås.

Den aktuella händelsen utspelade sig i slutet av augusti 2020. En 28-årig man åkte tillsammans med sina kamrater från Göteborg till Västerås för att driva in en skuld.

28-åringen mötte upp den man som var skyldig pengar, slog honom i ansiktet och riktade en laddad pistol mot mannens mage och huvud. Han hotade att döda och skada mannen och mannens familj om han inte kunde betala tillbaka sin skuld. Mannen tog hoten på allvar och fruktade för sitt liv. Därefter lämnade 28-åringen och hans kamrater platsen.

Polisen larmades om händelsen tack vare ett uppmärksamt vittne.

– Ärendet hanterades genom ett samarbete mellan region Stockholm, lokalpolisområde Västerås och utredningssektionen i Västerås. Det gjordes många bra, avgörande åtgärder i inledningsskedet som i sin tur ledde till att den fortsatta utredningen snabbt ledde till ett gripande av misstänkt. Efter gripandet fortsatte utredningsarbetet i högt tempo vilket också var avgörande. Utan en gemensam lägesbild och väl fungerande samverkan mellan yttre och inre polispersonal från både Västerås och Stockholm hade vi sannolikt inte kommit framåt i samma fart som vi nu kunde göra, säger Sara Ekström.

En viktig dom
I slutet av december 2020 dömde Västmanlands Tingsrätt den 28-åriga mannen till fängelse i fyra år för grovt olaga hot och grovt vapenbrott.

Sara Ekström fortsätter att berätta varför ärenden i kriminella miljöer alltid innehåller vissa svårigheter.

– Framförallt när det som i det här fallet fanns en målsägande som en bit in i utredningen inte längre ville medverka. Utredarna har från första start hanterat ärendet på ett föredömligt sätt vilket gjorde att det hindret inte kom att spela någon roll för tingsrättens bedömning i slutändan.