Färre anmälda brott på Gotland 2020

Det totala antalet anmälda brott har minskat på Gotland under 2020 jämfört med året innan. Parallellt med att misshandel och våld utomhus minskar har det som benämns brott i nära relation ökat under 2020.

– Vi kan se att antalet anmälda brott på många områden har minskat under året och Gotland är för de allra flesta en trygg plats att bo på. Grovt sammanfattat minskar brottsligheten på gator och torg samtidigt som den verkar öka i hemmen. Detta är ett problem som inte är nytt men som vi måste fortsätta att prioritera och framförallt ta på stort allvar från hela samhället, säger Torbjörn Nilsson, polisområdeschef.

En förklaring till det minskade våldet utomhus är med stor sannolikhet Corona och de restriktioner som följt av den under 2020. Antalet anmälningar om misshandel som har skett utomhus har minskat och är det lägsta på många år.

Brott i nära relation ökar

När det gäller misshandel inomhus av personer som är över femton år har en ökning skett varje år de senaste åren – så även 2020.

En del av brotten som kategoriseras som misshandel inomhus ingår i det som benämns brott i nära relation. Det är ett samlingsbegrepp för brott där offer och förövare har eller har haft en nära relation. Brotten kan begås genom fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Det är till exempel brottsrubriceringarna ofredande, olaga hot, misshandel eller sexualbrott. Och när det gäller brott i nära relation så har de ökat under 2020.

– En av flera utgångspunkter i vårt brottsförebyggande arbete är de medborgarlöften vi jobbar med tillsammans med region Gotland. Under 2020 har löftena handlat om att minska narkotika bland unga kvinnor samt med just brott i nära relation. Det har inneburit en ambitionshöjning och ytterligare prioritering av de här ärendena och det arbetet måste fortsätta, säger Fredrik Persson, lokalpolisområdeschef.

Antalet anmälda bedrägerier minskar

Inbrott i bostad har ökat under 2020 efter att ha minskat rejält under 2019. Men antalet ligger fortfarande på en lägre nivå än både år 2017 och 2018. Samtidigt minskar antalet anmälda bedrägerier. Minskningen är hela 82 procentenheter från rekordåret 2019.

– Vi försöker snabbt uppmärksamma när vi ser olika tillvägagångssätt och det har vi jobbat med också under 2020. Men här gäller det att vara fortsatt uppmärksamma. Det är inte faran över, vi ser att det hela tiden dyker upp nya tillvägagångssätt att lura både privatpersoner och företag. Kreativiteten på detta område är tyvärr oönskat stor, säger Torbjörn Nilsson.