Förändringar i ledningen för polisen på Gotland

Det sker framöver en del förändringar i ledningen för polisen på Gotland. Polisområdeschef Torbjörn Nilsson och chefen för utredningssektionen Johanna Åström har fått nya jobb på andra håll inom polisen.

– Jag trivs väldigt bra på Gotland men det är dags för mig att ta mig an nya uppdrag i yrkeslivet. Jag gläds åt att Gotland har en väldigt bra polisverksamhet där man hela tiden strävar efter att göra ett bra jobb. Gotland är en trygg plats med relativt låg brottslighet och så ska det fortsätta att vara, säger Torbjörn Nilsson.

Torbjörn Nilsson har från och med första mars fått ett nytt uppdrag hos polisen i region Mitt där han blir chef för regionala utredningsenheten. Han kommer lämna sitt uppdrag redan den 1 februari och Fredrik Persson, chef för lokalpolisområde Gotland, går då in som tillförordnad chef under tiden rekrytering till tjänsten som ny polisområdeschef för Gotland sker.

Johanna Åström har sedan 2019 har varit chef för utredningssektionen hos polisen på Gotland. Hon byter den 25 januari jobb och börjar hos gränspolisen i region Stockholm där hon blir chef för lokalpolisområde Arlanda. Tillförordnad chef för utredningssektionen blir istället Tobias Engström.