Förstärkt polisiär närvaro vid Odenplan

Polisen har ökat sin närvaro vid Odenplan. Skälet till det är det ökande antalet narkotikarelaterade brott i området.

Att den narkotikarelaterade brottsligheten har ökat vid Odenplan är den samlade bilden, inte bara från polisen utan även från organisationer och andra polisen samarbetar med. 

– Det handlar om allt från brukande av narkotika, narkotikainnehav men även öppen försäljning av narkotiska preparat i området kring Odenplan och Observatorielunden. Men vi har också fått indikationer på en ökad otrygghet i området, säger Niklas Ångström, operativ koordinator på lokalpolisområde Norrmalm. 

Inom loppet av tio dagar har polisen upprättat ett 50-tal anmälningar gällande narkotikabrott, alltifrån överlåtelse till innehav och bruk. Många av personerna polisen har kontrollerat är unga vuxna och ungdomar som befaras vara på väg in i missbruk.

– Vi är övertygade om att samhället har större chans att förhindra ett liv med missbruk om vi hittar personerna tidigt i deras missbruk, säger Niklas Ångström.

Det i sin tur har gjort att polisen har haft kontinuerlig kontakt med socialtjänsten och föräldrar till ungdomar som påträffats och som befinner sig i riskzonen för missbruk.