Fyra nya polisryttare utbildas i Stockholm

ryttare övar i ridhus

Bild: Jonas Borg

De har ett gediget hästintresse och utbildas nu för att kunna arbeta inom rytteriet där arbetsuppgifter som att patrullera i lokalpolisområden, eftersöka försvunna personer, arbeta i kommenderingar med mera ingår.

Under sensommaren pågick ersättningsrekryteringen och nu under hösten/vintern utbildas fyra poliser till att bli polisryttare.

- Syftet med grundutbildningen är att ge polisryttarna förutsättningar att nå en nationell enhetlig kompetensnivå i det polisiära grunduppdraget för polisrytteri, säger Caroline Karlsson som är kursanvarig för grundutbildningen till polisryttare.

Poliserna som är uttagna till grundutbildningen har genomgått en rekryteringsprocess med bland annat ett godkänt ridprov och har ridkunskap lägst motsvarande Svenska Ridsportförbundets dressyrprogram på lätt B-nivå. De fyra kommer direkt från ett arbete som poliser i yttre tjänst. Hittills är alla godkända och om allt går som det ska är de färdiga polisryttare i slutet på februari 2021, då utbildningen avslutas.

Utbildningen indelas i tre block. I block ett som är ridutbildning utbildas de för att i slutet av blocket kvalitetssäkras i bland annat ett dressyrprogram på lätt A-nivå, (en nivå högre). I ridutbildningen ingår även:

 • Markarbete
 • Hoppning
 • Ridning i terräng
 • Miljöträning
 • Formationsridning 

- Kvalitetssäkringen kan likställas med den årliga uppskjutningen med tjänstevapnet. Syftet är att polisryttare med tjänstehäst ska uppvisa att de håller nationell enhetlig kompetensnivå och är ett säkert ekipage. Vi rider även kvalitetssäkring i form av ett miljöprov och ett formationsprov, säger Caroline Karlsson.

I block två ingår polisiär ridning där fokus är på polisrytteriets uppdrag med teoretiska genomgångar och praktiska moment som kan bestå i hur ryttarna ingriper till häst, taktik, våra rutiner vid transport, utrustning, samverkansparters med mera.  

Block tre består av yttre tjänstgöring till häst med instruktör för att få erfarenhet och lära sig uppdraget.

Fakta om utbildningen

 • Utbildningens längd: sex månader
 • Antal deltagare: fyra poliser
 • Utbildningen är indelad i tre block.
 • Block ett: ridutbildning och hästkunskap
 • Block två: polisiär ridning
 • Block tre: yttre tjänstgöring till häst med instruktör, tre månader.