Inresa till Sverige från Danmark, Norge och Storbritannien

Särskilt inreseförbud råder från Danmark, Norge och Storbritannien med vissa undantag. Detta innebär att utlänningar som inte omfattas av ett undantag inte får resa in i Sverige och kommer avvisas vid gränsen.

Är du undantagen inreseförbudet hänvisas du till anvisade gränspassager för att resa in i Sverige från dessa länder. 

För att minska effekterna av coronaviruset och minska spridningen av covid-19 har Regeringen beslutat om ett särskilt inreseförbud från Danmark, Norge och Storbritannien. Det särskilda inreseförbudet från dessa länder är striktare än det generella inreseförbud som finns gällande länder utanför EU/EES, som infördes i mars 2020. Inreseförbudet från Danmark, Norge och Storbritannien uppdaterades 1 februari 2021 och gäller till 14 februari med möjlighet till förlängning. Samtliga undantag beskrivs på polisens sida om det särskilda inreseförbudet

Båda inreseförbuden har vissa undantag, se länk nedan för mer information. Omfattas du av undantagen hänvisar Polismyndigheten till anvisade gränspassager för att resa in i Sverige. Utländska medborgare som inte omfattas av ett undantag kommer att avvisas vid gränsen.

Vid övriga gränspassager kommer det att finnas information om förbjuden inresa. Vid de anvisade gränspassagerna genomför Polismyndigheten i samverkan med andra myndigheter kontroller.

Karta över gränspassager där du som är undantagen kan resa in i Sverige.

Gränspassager för dig som uppfyller kraven på undantag

Karta över Sverige med utpekade gränspassager från Norge, Danmark och Finland.

Vill du veta mer