Kortare väg till straff genom Snabbare lagföring

Lagföring av enklare brott ska kunna ske inom sex veckor med metoden Snabbare lagföring. Först ut i polisregion Syd att använda arbetssättet är polisområde Kalmar Kronoberg som nu fått sina första tingsrättsdomar i Snabbare lagföringsspåret.

Snabbare lagföring är ett uppdrag från regeringen och omfattar vanliga brott som ger högst tre års fängelse: exempelvis rattfylleri, olovlig körning, narkotikabrott och stöld. Den misstänkte ska vara över 18 år och anträffas på brottsplatsen. Snabbare lagföring förutsätter ett samarbete mellan flera olika myndigheter i hela rättskedjan.

Det första polisområdet att införa metoden i polisregion Syd är Kalmar Kronoberg och tingsrätten i Växjö (Kronobergs län). Arbetet med Snabbare lagföring startade den 1:a januari i år.

Arbetssättet innebär att polispatrullen gör klart utredningen direkt när de har ingripit mot en misstänkt, eller snabbt därefter. Patrullen kan meddela böter på plats eller ge den misstänkte en tid i tingsrätten för huvudförhandling. Den misstänkte får på så sätt en tydligare och snabbare koppling mellan brott och straff samtidigt som effektiviteten ökar i hela rättskedjan.

I dag faller de första domarna i Växjö tingsrätt som har tillkommit genom arbetssättet för Snabbare lagföring. En av dessa domar avkunnades endast åtta dagar efter polisens ingripande.

– Den här metoden snabbar på processen vilket frigör tid till annan polisiär verksamhet och mer omfattande utredningar som exempelvis grövre brott. Den misstänkte får också en snabbare process från brott till straff. Det ger också en bättre möjlighet till återkoppling för den enskilde polisen: vad ledde mitt ingripande till? Det här är en av många utvecklingsmetoder som gör att vi kan bli ännu mer effektiva och snabba på att lösa brott, säger Ola Jarevik som är polisregionens ansvarige för införandet av Snabbare lagföring.

Planen är att polisregionens övriga polisområden ska ha infört metoden till år 2023, men det kan bli aktuellt att vissa områden startar tidigare om förutsättningarna finns.

Snabbare lagföring gäller brott som:

  • har högst tre års fängelse i straffskalan
  • är av enkel beskaffenhet
  • går snabbt att utreda och förundersökningsleds av polisen
  • den misstänkte är över 18 år och anträffas på brottplatsen.

Läs mer om Snabbare lagföring