Mordbrand och försök till mordbrand vid kyrka i västra Stockholm

Den 20 och 24 januari har försök gjorts att tända eld vid och i en kyrka i Spånga i västra Stockholm. I nuläget är brotten rubricerade som försök till mordbrand och mordbrand och ingen är ännu frihetsberövad.

– Vi förstår att dessa brott väcker mycket känslor, oro och inte minst frågor. Vi jobbar nu för att förhindra att fler liknande brott sker och för att hitta den eller de som gjort detta.  Parallellt handlar det också om att öka tryggheten på platsen bland annat genom ökad närvaro. Vi tar det inträffade på stort allvar, säger Anders Djurestad, biträdande chef i lokalpolisområde Järva.

Det första brottet skedde tidigt på morgonen den 20 januari då ett vaktbolag fick larm från kyrkan och åkte till platsen och släckte en mindre brand i ett fönster på kyrkan.

Det andra brottet skedde natten mellan lördag och söndag den 24 januari och larmet kom då som ett inbrottslarm och polis var fort på plats. Väl framme kunde en patrull släcka en mindre brand och det noterades också att någon typ av vätska hällts ut på platsen.

I det första fallet är en förundersökning om försök till mordbrand upprättad och i det andra är rubriceringen i nuläget mordbrand.

Polisen har genomfört teknisk undersökning vid båda tillfällena och det som framkommit där ska analyseras. Ett arbete för att inventera film med mera har också pågått och fortsätter men ännu är ingen frihetsberövad i ärendena.

– Vi tittar nu på möjligheterna till tillfällig kameraövervakning, bättre belysning och ökad närvaro av polis för att förhindra fler brott. Parallellt jobbar vi i brottsutredningen för att kunna gripa den eller de som ligger bakom detta, säger Anders Djurestad.

Den som har information om brotten eller har gjort iakttagelser som kan sättas i samband med det inträffade uppmanas att kontakta polisen på 114 14 eller via polisens kontaktformulär.