Nyckelperson i Märsta-nätverket anhållen för grovt narkotikabrott

Under söndagskvällen den 10 januari genomförde Sollentunapolisen ytterligare ett tillslag i en lägenhet i Märsta där polisen bland annat beslagtog cirka tio kilo cannabis till ett försäljningsvärde av cirka en miljon kronor.

En nyckelperson från Märstanätverket sitter efter insatsen anhållen med förmodad häktning under veckan. Insatsen är en del av en större polisoperation som pågått sedan i mars 2020 där polisen har arbetat med en långsiktig ambition att påverka den problembild som etablerats i området under flera år.

Målsättningen med operationen är att genom att skapa ett ökat tryck mot den kriminella miljön minska nätverkets förmåga att bedriva kriminell verksamhet i området.

Polisen har genom hela operationen arbetat med både synlig och dold polisiär resurs i området och har inom ramen för operationen bedrivit ett framgångsrikt spanings- och underrättelsearbete.

Nio större domar

Från mars förra året till nu har polisens arbete genererat i totalt nio större domar med ett totalt straffvärde på 44 år. Polisens tryck mot nätverket har resulterat i bland annat flera frihetsberövanden, större narkotikabeslag och vapenbeslag, bedrägerier, grovt brott mot alkohollagen, grov misshandel, människorov, ekonomiska brott.

Utöver detta har nätverksindivider blivit rapporterade för ett antal mindre allvarliga brott som ringa narkotikabrott och trafikbrott.

Den myndighetssamverkan som är en del av operationen där Polismyndigheten samverkar med Skatteverket, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten har genererat flera viten, sköntaxeringar och skatteskulder mot flera nätverksindivider.

Märstanätverket står för en större del av den organiserade brottsligheten i området men har också varit involverade i flera händelser runt om i Stockholmsområdet som ”smash and grabs” och grova våldsbrott och skjutningar vilka polisen ser har minskat under operationen som kommer att fortsätta under 2021. Polisen arbetar med fortsatt förstärkt närvaro i området.