Övervakningskameror i Fisksätra och Granängsringen ska ge ökad trygghet

Sedan en tid finns nya övervakningskameror på plats i Fisksätra centrum och i Granängsringen i Tyresö. Syftet är att tillsammans med övrigt brottsförebyggande arbete skapa trygghet för de som vistas i områdena.

Kamerorna sattes upp för att förebygga de öppna drogscener som under en längre tid funnits på torgen och i deras närområden i Fisksätra och i Granängsringen.

– Vi fortsätter vårt intensiva arbete mot narkotikabrottsligheten på de platser och i de miljöer där vi vet att narkotikaanvändning och narkotikaförsäljning är vanligt förekommande. Arbetet pågår och bedrivs utav både uniformerad och civil polis, säger Ola Åkersson, kommunpolis i Tyresö.

Identifiera gärningspersoner live och i efterhand

Kamerövervakning är ett komplement till det ordinarie brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete som idag utförs. Kameror gör också utredningsarbetet effektivare. Med dagens moderna kamerateknik kan händelseförlopp filmas och gärningspersoner identifieras både live och i efterhand. 

– Att platser som känns otrygga har kameraövervakning ger förhoppningsvis en ökad trygghetskänsla till de som bor och vistas på platsen. Det kommer i förlängningen leda till en minskad brottslighet på platsen, säger Ola Åkesson.

Fler övervakningskameror väntas inom kort i södra Stockholm. Totalt finns det 144 stycken fasta och tillfälliga övervakningskameror i region Stockholm.

Öppna drogscener

  • Det är allmänt känt för både allmänheten och missbrukare att det brukas och hanteras narkotika på platsen.
  • Platsen uppfattas som problematisk av allmänheten.
  • Platsen och närområdet har förhöjd brottsstatistik.