Personskydd – ett kontrakt mellan dig och polisen

Livet som skyddsperson är allt annat än lätt. Men polisen lägger stora resurser på att människor som riskerar att utsättas för grova brott ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt.

Polisens personsäkerhetsgrupp i region Syd hanterar drygt 110 ärenden varje år med olika nivåer av insatser. Insatserna varierar från allt mellan ett säkerhetshöjande samtal, där en handläggare kan ge råd om hur en person kan undvika att hamna i potentiellt farliga situationer, till att helt omlokalisera någon som hoppat av den kriminella banan, till en annan ort eller annat land med ett nytt liv.

Den stora majoriteten av dem som är föremål för någon form av personskydd kommer själva från den organiserade kriminaliteten. Det handlar om personer som anses vara så pass hotade att deras liv är i direkt fara om de inte omedelbart flyttas från den stad och det sammanhang de lever i.

- En person som erbjuds sådant skydd kan till exempel vara en så kallad bevisperson. En bevisperson är någon som står för muntlig bevisning i en rättegång. Det kan vara ett vittne eller en målsäganden men också en medtilltalad, säger Tony Pallon, chef för sektionen för brottsoffer och personsäkerhet i region Syd.

Åtagande att följa uppsatta direktiv 

Nyckeln till ett lyckat personskydd är att skyddspersonen till hundra procent följer de råd och direktiv som polisen ger. Det är inte möjligt att bara följa en del av de instruktioner man som skyddsperson får. Det är allt eller inget, för annars kan inte åtgärderna fortsätta.

- Om skyddspersonen inte följer de anvisningar och direktiv som överenskommits i kontraktet kan inte polisen längre vara behjälplig med skydd eftersom skyddspersonen då utsätter sig för en risk, och därmed blir övriga skyddsåtgärder meningslösa, säger Tony Pallon.

Att vara föremål för personskyddsprogram är allt annat än lätt. Eftersom skyddspersoner inte sällan är hotade till livet så räcker det kanske inte med att flytta till en ny ort med en ny identitet. I det nya livet kan man som skyddsperson aldrig avslöja för någon att man är föremål för personskydd. I möten med nya människor ska man därför vara vag när det kommer till ens egen personliga historia, om var man kommer ifrån och vad man gjort tidigare i livet. Man måste också använda sociala medier med stor försiktighet för att inte riskera att avslöja för någon vem man är, var man är eller var man har varit. 

Noggranna analyser i varje enskilt ärende

Åtgärderna, hur stora restriktioner de än innebär för den enskilda individens liv, är inte förhandlingsbara.

-  Att ingå i någon form att personsäkerhetsprogram är inte att ställas inför ett smörgåsbord av skyddsåtgärder och välja vad man vill ha. Personsäkerhetsåtgärderna beslutas av polisen, eftersom vi har erfarenheten och kunskapen. Åtgärderna beslutas efter en noggrann analys av alla kända faktorer, säger Tony Pallon.

Bakom varje personskyddsärende finns ett stort underrättelsearbete, både innan processen sätts igång och under. För att skyddspersonen ska kunna leva sitt liv säkert och förhållandevis normalt och utsätta sig för så få risker som möjligt så krävs noggranna analyser från polisens sida.

- Varje personsäkerhetsprogram skräddarsys för aktuell person beroende på hotbild och personens egna förutsättningar. Detta gäller all typ av personsäkerhetsprogram, även den som innehåller så kallat livvaktsskydd, berättar Tony Pallon.

Skydd och stöd till vittnen och brottsutsatta

Inte alla inom personskyddsprogrammet är avhoppare från den grovt kriminella miljön. En minoritet är tidigare ostraffade människor som på olika sätt utsatts för påtryckningar och hot från kriminella. Exempel på det är företagare som på grund av utpressning tvingats söka skydd av personsäkerhetsgruppen, eller personer som blivit vittnen till grova våldsbrott och i samband med rättsprocessen utsatts för hot eller påtryckningar.

- Ett exempel på när personskydd kan bli aktuellt är när två kompanjoner blir ovänner och där den ene vänder sig till kriminella för att få hjälp att stärka sin position. Det kan också vara personer inom rättsväsendet som utsätts för hot under sin yrkesutövning, säger Tony Pallon. 

- Vår verksamhet finns till för att rädda liv och hälsa, men också för att stärka rättsprocessen. Oavsett utgången i en rättegång där en hotad individ vittnat kommer vi finnas till hands efteråt för att hjälpa personen att kunna leva ett så normalt liv som möjligt, avslutar Tony Pallon.

Mer information om vilket stöd du kan få

Polisens arbete - skydd för hotade

Utsatt för brott - personsäkerhetsprogrammet

På sajten www.avhoppare.se finns information för dig som vill lämna det kriminella livet.

Om du upplever att du lever under hot kan du kontakta polisen på 114 14.

Om du är i en akutsituation där du är utsatt för hot eller våld ska du ringa 112.