Polisregion Mitt förstärks med nya polisaspiranter

Den 18 januari påbörjade 18 blivande poliser sin aspiranttjänstgöring i polisregion Mitt.

De som nu påbörjar aspiranttjänstgöringen är studenter från Umeå, Borås och Malmö. Totalt i Sverige handlar det om 309 nya kollegor.

– Polisen ska växa och de nya polisaspiranterna är en viktig del i den utökning av antalet anställda som pågår inom Polismyndigheten. Tillskott av nya polisresurser är oerhört glädjande, för varje ny medarbetare behövs, säger Ulf Johansson, regionpolischef i region Mitt.

Under den sista terminen på polisutbildningen ingår sex månaders aspiranttjänstgöring. Aspiranttjänstgöringen ska ge träning i problemorienterat polisarbete men också möjligheten att prova på bredden i polisyrket. Aspiranttjänstgöringen genomförs under kvalificerad handledning av erfarna poliser som är särskilt utbildade för uppgiften.

– Våra 18 nya polisaspiranter är mycket efterlängtade och hälsas välkomna till region Mitt. I och med pågående tillväxt och ökning av antalet polisanställda kan vi ta ytterligare steg mot en mer offensiv polis längst fram för medborgarna. Det här är dessutom första gången vi välkomnar blivande kollegor från de två nya polisutbildningarna i Borås och Malmö, avslutar Ulf Johansson.

Aspiranterna tjänstgör i polisregionen enligt följande fördelning:

Polisområde Gävleborg
5 aspiranter

Polisområde Uppsala
7 aspiranter

Polisområde Västmanland
6 aspiranter