Pressinbjudan: Snabbare lagföring införs i region Nord

Polisen bjuder in media för träff i samverkan med Åklagarmyndigheten och Tingsrätten för att berätta mera om hur polisen i samverkan med övriga myndigheter i rättskedjan ska snabba upp rättsprocessen.

Arbetssättet, snabbare lagföring påbörjas vid årsskiftet som en pilot i två lokalpolisområden, Luleå/ Boden och Piteå i polisområde Norrbotten. Tillsammans med övriga myndigheter i rättskedjan har flera ärenden prövats inom ramen för det nya arbetssättet.

- Vi är väldigt förväntansfulla nu när vi satt igång med att arbeta enligt det nya arbetssättet. Erfarenheterna från region Stockholm är mycket goda och vår förhoppning är nu att det ska generera samma goda resultat hos oss i Norrbotten, säger Viktoria Enberg, införandeansvarig polisen.

 

Media bjuds in för en gemensam träff med Åklagarmyndigheten, Tingsrätten och Polisen.

 

Datum: Onsdag den 20:e januari

Tid: Kl 10.00

Plats: Tingsrätten i Luleå

 

Mediekontakt:

 

Polisen: Viktoria Enberg, införandeansvarig lokalpolisområde Luleå/ Boden och Piteå Älvdal.

Tingsrätten: Maine Jäderberg, kanslienhetschef Tingsrätten i Luleå

Åklagarkammaren: Rickard Finnberg, åklagare Luleå

 

Kommunikatör: Maria Jakobsson, tel 010-8456531/ 070-25256735
e-post: maria.jakobsson@polisen.se