Sluta skjut förlängs i tre år

Samverkansöverenskommelse undertecknad och Sluta skjut fortsätter arbetet mot det dödliga och grova våldet i Malmö.

I slutet av förra året undertecknade polisen, Malmö stad och Kriminalvården en ny samverkansöverenskommelse som innebär att satsningen Sluta skjut fortsätter arbetet mot det dödliga och grova våldet utfört av Malmös kriminella grupper. Samverkansöverenskommelsen gäller 2021 – 2023.

Långsiktighet ska bekräfta redan lovande resultat

Sluta skjut har pågått under snart tre års tid. I november 2020 presenterade Brå en processutvärdering genomförd av Malmö universitet som visade att implementeringen av satsningen fungerat. Under våren ska en effektutvärdering vara klar och presenteras.

Att beslutet om förlängning tagits innan effektutvärderingen är klar, beror bland annat på att det arbete som hittills gjorts i satsningen ser lovande ut. Implementeringen av den amerikanska strategin, Group Violence Intervention (GVI), som Sluta skjut grundar sig på har varit lyckad. Samverkan mellan organisationerna har utvecklats positivt och det dödliga och grova våldet har kraftigt minskat under tiden som satsningen pågått. Fler har också valt att ta hjälp för att påbörja resan mot ett liv utan kriminalitet.

Ännu ett skäl till förlängningen är att Sluta skjut inte är en ”quick fix”. För att få ett kvitto på om satsningen verkligen har långsiktig inverkan på det grova våldet i Malmö behöver den pågå i minst tre år till och genom samverkansöverenskommelsen visar nu alla tre parter att arbetet kommer att fortsätta vara prioriterat.

– Vi har skapat en samverkan mellan kriminalvården, Malmö stad och polisen som är utöver den traditionella. Det är viktigt att vi nu förlängt överenskommelsen, för att samverkan ska kunna fortsätta över en längre tid. Det ger oss än mer möjligheter att ytterligare förfina våra redan goda resultat och göra Malmö till en tryggare plats, säger Stefan Sintéus polisområdeschef i Malmö.

– Att införa GVI-strategin i en svensk kontext har fungerat ännu bättre än jag vågade hoppas på. För att minska det dödliga våldet krävs långsiktighet och uthållighet, därför är det viktigt att fortsätta arbeta tillsammans med strategin, säger Anna von Reis, avdelningschef på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.

– GVI som strategi är ett arbetssätt som fungerar väl i det uppdrag som Kriminalvården har för att motverka återfall i kriminalitet. Om vi, genom samarbetet med polisen och Malmö stad, kan bidra till att öka tryggheten och motverka dödligt våld i Malmö så ska vi så klart göra det, säger Petra Tullgren, kriminalvårdschef på Frivården i Malmö.

Resultat

Call-in

På grund av Corona-pandemin och risken för smittspridning har de call-ins (stormöten) som tidigare arrangerats inom Sluta skjut ersatts med en ökad satsning på custom notifications. Totalt sett tre call-in genomförts sedan satsningen startade där totalt 27 personer kallats och deltagit i mötet.

Budskapet som lämnas vid ett call-in är att våldet måste få ett slut och att de som tillhör de mest våldsamma grupperingarna och begår våldshandlingar får ett ökat fokus på sig. Samtidigt har de fått veta att samhället vill dem väl och att det finns hjälp och stöd för den som vill lämna kriminaliteten.

Custom notifications

Under året har 68 personer inom våldsamma grupperingar kopplade till det dödliga våldet i Malmö sökts upp för individuella samtal, så kallade custom notifications.

Budskapet som lämnas vid ett custom notification är detsamma som vid call-in. Sedan Sluta skjut startade har drygt 100 personer sökts upp för custom notifications. Flera av dem har sedan sökts upp för ytterligare samtal.

Fler avhoppare

Malmö stads avhopparverksamhet har aldrig haft så många ärenden på sitt bord som under 2020. Under året har 49 personer från de våldsdrivande grupperingarna fått någon form av stöd från socialtjänsten, exempelvis hjälp med myndighetskontakter, insats med flytt, kontakt med Sociala insatsgrupper etc. Nästan dubbelt så många har fått information om att hjälp och stöd finns.

Lagföring och förebyggande arbete mot våldsdåd

Som en effekt av ett framgångsrikt polisarbete, från polisen på gatan till utredningssektioner i Malmö i samverkan med Sluta Skjut, är över 45 personer just nu frihetsberövade i 30-talet pågående eller nyss avslutade rättsprocesser som misstänkta eller dömda för grova brott. Ännu viktigare är att polisen med stor sannolikhet bedömer att minst tre av dessa processer rör sig om händelser där nära förestående grova våldsbrott kunnat avvärjas innan de ägt rum. En majoritet av de misstänkta är personer som själva varit föremål för call-in eller custom notification. De tillhör grupperingar som driver på det dödliga våldet i Malmö och har inte hörsammat budskapet om att lägga ner vapnen.

Minskat dödligt och grovt våld

Under 2020 har 20 skottlossningar inträffat i Malmö varav tre med dödlig utgång. Under hela 2019 inträffade 34 skottlossningar varav sju med dödlig utgång, under 2018 skedde 47 varav tolv med dödlig utgång och under 2017 skedde 65 varav sju med dödlig utgång.

Antal skjutningar per år med skadade och döda

2017: 65 skjutningar/7 döda/35 skadade
2018: 47/12/23
2019: 34/7/13
2020: 20/3/5

Om Sluta skjut, Malmö stads webbplats.