Snabbare lagföring införs i polisområde Värmland

Nu har snabbare lagföring införts i polisområde Värmland, till att börja med inom lokalpolisområde Karlstad. Senare under våren kommer även övriga lokalpolisområden i Värmland att införa metoden

Målet med metoden är att nå snabbare lagföring för lättutredda brott genom ett helhetsperspektiv från polisingripande till domstolsprövning. De flesta brottstyper kommer att ta 2 till 6 veckor från ingripande till slutlig lagföring.

- Vi är glada att polisområde Värmland är ett av de områden som valts ut för snabbare lagföring. Helhetstänket med metoden är ett viktigt steg mot en effektivare lagföringsprocess, till gagn för både brottsutsatta och misstänkta, säger Carina Hertzberg, t f chef för polisområde Värmland.

Snabbare lagföring är ett regeringsuppdrag till alla rättsvårdande myndigheter, där man tillämpar en anpassad lagstiftning med bl a nya delgivningsregler och fullmakt för strafföreläggande.

Bra resultat i Stockholm
Metoden har varit igång i region Stockholm under året. Resultatet är mycket positivt från hela rättskedjan. Brottsförebyggande rådet har följt införandet och ger också tummen upp för en fortsättning i en aktuell rapport.

I Värmland har ett införandeprojekt varit igång sedan i våras. Utöver polisområde Värmland, är Åklagarkammaren i Karlstad, Värmlands tingsrätt och Frivården Karlstad en del av snabbare lagföring.

- Vi har genomfört utbildningar för förundersökningsledare och yttre personal. Vi känner oss väl förberedda för starten. Det nya arbetssättet ställer krav på en bra kommunikation mellan de olika stegen hos oss inom polisen och mellan oss och de andra myndigheterna i rättskedjan, säger Peter Fromén, förundersökningsledare och införandeansvarig i polisområde Värmland.

Snabbare lagföring kommer att kunna användas för brottstyper där den misstänkte är över 18 år och att denne anträffas på brottsplatsen. Brotten har högst tre års fängelse i straffskalan, är av enkel beskaffenhet samt går att utreda snabbt och har polisiär förundersökningsledning.