Sverige tredje minst korrupta landet i världen

Transparency Internationals korruptions index, för år 2020.

Transparency Internationals korruptions index, för år 2020.

Sverige fortsätter att vara ett av de minst korrupta länderna i världen. Det visar det senaste resultatet av Transparency Internationals korruptions index, för år 2020. Året innan, 2019, kom Sverige på fjärde plats.

Indexet mäter upplevd korruption inom offentlig sektor i 180 länder. Länderna tilldelas poäng mellan 0 till 100, där en högre poäng indikerar en lägre nivå av korruption i landet. Och korruptionsbegreppet innefattar både kriminaliserad och icke kriminaliserad korruption.

Indexets resultat vittnar om enorma utmaningar världen över med korruption och hur viktigt det är att bedriva antikorruptionsarbete.

Ändå många korruptionsfall i Sverige

Trots Sveriges relativt höga placering i indexet begås många korruptionsfall som skadar förtroendet för både företag, myndigheter och kommuner.

– Därför måste vi jobba hårt för att hålla tillbaka korruptionen på en så låg nivå som möjligt, säger Thomas Palmberg på Nationella anti-korruptionsgruppen, inom Nationella Operativa avdelningen vid Polismyndigheten.

Gruppen består av poliser och civila utredare (jurister och ekonomer) och ekonomer (forensic accountants) som bistår i utredningarna som kan vara mycket komplexa. De arbetar förebyggande mot korruption och utreder misstänkta korruptionsbrott. Utredningarna genomförs i samarbete med åklagare vid Riksenheten mot korruption.

Av de 100 och 200 ärenden som gruppen hanterar per år brukar cirka 20-30 domar falla.

Ärendena spänner från stora komplicerade internationella ärenden till nationella ärenden som till exempel att försöka muta till sig ett körkort.

– Vår personal är specialiserad på just korruptionsbrotten och sammansättningen av gruppen är vår styrka och framgångsfaktor, säger gruppens chef, Stefan Erkensjö.

Alltfler fall uppmärksammas

Ökad kunskap och medvetandegrad om ämnet korruption bland allmänheten, i offentlig sektor och näringslivet, gör att alltfler fall uppmärksammas i media, enligt Staffan Nyström.

– Att det skrivs mer och publiceras mer idag om ämnet än förr behöver inte betyda att korruptionen har ökat, men det kan upplevas så. Ökad medvetandegrad bidrar till att samhället blir bättre på att upptäcka korruption. Ju mer vi alla får ökade kunskaper desto mer kan vi bidra till att förhindra korruption, säger Staffan Nyström.