Trafikinsatser mot gängkriminella i södra Stockholm ger resultat

Tillsammans med Kronofogden har lokalpolisområde Globen under hösten och vintern genomfört ett antal trafikinsatser för att komma åt gängkriminella. Resultatet: beslagtagna bilar, kontanter och narkotika.

En del i det brottsförebyggande arbetet är att komma åt gängkriminella genom trafikinsatser.

– Genom gemensamma insatser i trafiken tillsammans med Kronofogden kan vi komma åt de kriminella som färdas i trafiken i våra områden. Samtidigt kan vi bedriva ett brottsförebyggande arbete genom nykterhets- och hastighetskontroller, säger Linda Penttilä, insatsledare vid lokalpolisområde Globen.

Målet med insatserna är bland annat att minska antalet vapen och narkotika, lagföra personer som begår dessa och trafikrelaterade brott samt att samverka med Kronofogden. I några av insatserna har även hundar med kunskap i att söka efter narkotika och vapen medverkat.

– Samverkan med polisen leder till fler utmätningar. Detta är personer som vi annars sällan eller aldrig kan driva in några pengar ifrån. De saknar taxerad inkomst och kör runt i fordon som enligt register ägs av någon annan. Samtidigt är signalvärdet stort när vi kommer åt flera av dessa. Man ska inte ha skulder hos Kronofogden och samtidigt gå runt med stora summor kontanter på fickan i dyra märkeskläder, ha dyra klockor och köra runt i dyra bilar, säger Samuel Bohlin, kronoinspektör på Kronofogden.

Insatserna har resulterat i beslagtagna bilar, kontanter, skottsäkra västar, knivar, narkotika och märkeskläder. Ett flertal brott registrerades bland annat för rattfylleri, olovlig körning, hastighetsöverträdelser och ett antal körkortsomhändertaganden gjordes.

– Ju fler myndigheter som engageras utifrån respektive kompetensområde och deltar i kampen mot den kriminella miljön desto svårare och jobbigare blir det för de kriminella, säger Tony Sörensen, Globens lokalpolisområdeschef.