Trygghetsmätning 2020: Resultat lokalpolisområde Eslöv

Sammanfattning av resultatet för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör i 2020 års trygghetsmätning.

Nu har resultatet för 2020 i polisens och kommunernas årliga trygghetsmätning sammanställts. För lokalpolisområde Eslöv (kommunerna Eslöv, Hörby och Höör) kom 1 837 svar in, vilket innebär en svarsfrekvens på 61,7 procent.

- För tredje trygghetsmätningen i rad visar resultatet för lokalpolisområde Eslöv att medborgarna upplever en ökad trygghet. Från fjolårets mätning har det dessutom skett en ordentlig förbättring. Det finns dock fortsatt delar där otryggheten upplevs som stor och som polis, kommun och andra aktörer behöver arbeta vidare med. Jag vill passa på att tacka alla medborgare som tagit sig tid att fylla i årets trygghetsmätning – era svar är väldigt värdefulla för oss och vårt arbete framåt! säger lokalpolisområdeschef Anna-Karin Boije.


Förklaring av index
Undersökningsresultatet redovisas i indexsiffror mellan 0 och 6, där 0 indikerar ”närmast obefintligt problem” och 6 indikerar ”alarmerande påtagligt problem”. Ett lågt index är alltså bättre än ett högt. Varje delområde i kommunen får ett antal indexsiffror för olika delfrågor. Det finns också ett samlat totalindex för varje kommun samt lokalpolisområdet som helhet.


Det samlade trygghetsindexet för lokalpolisområde Eslöv som helhet har i årets mätning förbättrats från 2,31 till 1,91. Ingen av de kategorier som mätningen är indelad i har försämrats, flera har förbättrats och ett par ligger kvar på samma nivå som tidigare.

Eslövs kommun har i år delats in i fem mätområden istället för som tidigare två. Det totala indexet har förbättrats till 1,97 från fjolårets 2,41. Färre av de svarande upplever utomhusstörningar, betydligt färre ser missbruksproblem i sitt område och oron för att utsättas för brott är mindre. Problemområden är nedskräpning, ungdomsgäng som bråkar och stör, fortkörning och buskörning med moped/MC. Dessutom finns det en stor otrygghetskänsla utomhus sen kväll.

I Hörby kommun har totalindex minskat för tredje året i rad och ligger nu på 2,19. Otryggheten i Hörby centrum är dock fortfarande stor, samtidigt som den faktiska utsattheten för brott är låg. Detsamma gäller risken för inbrott i bostad och förråd som är låg, men samtidigt medför stor oro, framför allt på landsbygden.

I Höörs kommun ökar tryggheten för andra året i rad. Totalindex är 1,47, vilket gör kommunen till en av de tryggaste i Skåne. 79 procent av de svarande har inte utsatts för brott alls. Det som avviker är problem med fortkörning och buskörning med moped/MC.

En oroande utveckling finns gällande anmälningsbenägenheten i Hörby och Höör, som i år minskat cirka 20 procentenheter i båda kommunerna. Detta är problematiskt, och vi vill vädja till alla medborgare att anmäla brott! Det är bästa sättet att visa för oss vilka problem som finns, ge oss bättre förutsättningar att erbjuda hjälp och på sikt få en bättre helhetsbild.

Mer detaljerad information
Resultatbilder, mer detaljer och kommentarer från lokalpolisområdet finns i rapporten Resultat trygghetsmätning 2020 – Lokalpolisområde Eslöv.