Trygghetsmätning 2020: Resultat lokalpolisområde Ystad

Sammanfattning av resultatet i 2020 års trygghetsmätning för kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad.

Nu har resultatet för 2020 i polisens och kommunernas årliga trygghetsmätning sammanställts. För lokalpolisområde Ystad (kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad) kom 3 892 svar in, vilket innebär en svarsfrekvens på 65 procent.

- Trygghetsmätningen för 2020 visar att lokalpolisområde Ystads problemindex förbättrats, vilket är glädjande. Utsattheten för brott är låg och synen på polisens agerande mot problem går åt rätt håll. Vi och kommunerna kommer tillsammans att fortsätta utveckla vårt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i syfte att skapa ett tryggt samhälle för alla, säger lokalpolisområdeschef Mats Cronhag.

För lokalpolisområde Ystad som helhet är det samlade indexet i 2020 års mätning 1,84, vilket är en liten förbättring från förra mätningen. Minskning av totalindex har skett i Sjöbo, Skurup och Tomelilla, medan Simrishamn och Ystad har ökat något. (Ett lågt index är bättre än ett högt.) De parametrar som främst har förbättrats är skadegörelse, utsatthet för stöld samt otrygghet vid buss- eller tågresor, samt att det är färre som tycker att polisen inte bryr sig om de lokala problemen. Värdet för bostäder/tillhåll för alkoholister har försämrats något.

Resultatrapport
Resultatbilder och en redogörelse för de olika kommunernas resultat finns i rapporten Resultat trygghetsmätning 2020 – Lokalpolisområde Ystad

Frågor
Frågor från media om trygghetsmätningen besvaras av polisen och respektive kommun. Kontaktpersoner för polisen är respektive kommunpolis.