Sänk hastigheten när du passerar en olycksplats!

När du ser en skylt med texten ”Viltolycka” har det nyligen skett en viltolycka och det finns eftersöksjägare i närheten som söker efter ett skadat djur. Då ska du sänka din hastighet avsevärt och öka uppmärksamheten.

Det inträffar många viltolyckor på våra vägar och när det händer skickas en eftersöksjägare till olycksplatsen för att söka efter det skadade djuret. Eftersöksjägaren kan då arbeta intill vägbanan, ofta tillsammans med sin eftersökshund. Även det skadade djuret kan finnas på eller i anslutning till vägen.

- Olycksplatsen är eftersöksjägarens arbetsplats. Därför är det av stor vikt att du som trafikant avsevärt sänker hastigheten när du ser skylten med viltolycka och deras orange blinkande varningsljus, säger Martin Trostemo, viltsamordnare i Polisområde Jämtland.

Vid olycksplatsen finns då eftersöksjägare och deras hundar på vägen eller i vägens närområde som antingen hanterar dött/ skadat vilt eller letar efter djuret i vägens närhet.

- Det sker många viltolyckor, varje dygn året runt, och eftersöksjägarna gör ett jättejobb. Alla trafikanter måste bli bättre på att respektera varningsskyltningar och eftersöksjägarnas arbetsmiljö, säger Martin Trostemo.

Så minskar du risken för viltolyckor
Anpassa hastigheten, din hastighet är direkt avgörande för hur allvarligt det behöver bli när ett djur kliver upp på vägen. Tänk på vägbanans underlag och din sikt.
Anpassa avståndet, ligger du för nära fordonet framför minskar ditt vidvinkelseende och du får svårare att se rörelser i skogsbrynet.

Om olyckan sker:

  • Ring 112 och anmäl att du råkat köra på ett vilt djur.
  • Ta hand om eventuella skadade personer i väntan på ambulans.
  • Placera ut en varningstriangel så inte fler olyckor sker.
  • Vid en viltolycka ska du alltid märka ut platsen. Gärna med viltremsa.

Vid polisanmälan av en viltolycka ska du uppge:

  • Dina person- och fordonsuppgifter
  • Var olycksplatsen är, ort, vägnummer och kännemärken (om möjligt ange GPS-position)
  • Vilken typ av djur som är inblandat, om det finns kvar på platsen eller i vilken riktning det försvunnit.

Läs mer:

https://polisen.se/lagar-och-regler/trafik-och-fordon/viltolyckor/