6 års fängelse för grova sexualbrott mot barn

En 28-årig man från Malmö dömdes under tisdagen till 6 års fängelse för ett stort antal grova sexualbrott begångna mot barn på nätet.

Mannen döms bland annat för tre fall av våldtäkt mot barn, sex fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn, samt barnpornografibrott. Mannen ska också betala skadestånd till nio olika målsägare. 

- 28-åringen har sökt kontakt med flickorna på olika spelsajter och sociala sajter där både barn och vuxna finns. Han har förmått dem på olika sätt att posera för honom och sen tvingat dem till ytterligare sexuella handlingar, bland annat via hot att sprida materialet till andra, berättar Viveka Smidvall, chef för sektionen för brott i nära relation i polisområde Malmö. 

Utredarna har haft ett digert material att gå igenom med tanke på att brotten pågått under en längre tid. Med en målsägare hade mannen kontakt i över två år. Något som kunnat dokumenteras med hjälp av chattloggar och annat material som framkommit vid datortömningar. 

Mycket tid har lagts på att identifiera brottsoffer i utredningsmaterialet, eftersom inte alla anmält det de utsatts för. Just detta berättade Malin Joleby, forskare i psykologi vid Göteborgs universitet, om, som hördes som sakkunnig i rättegången. Jolebys forskning visar att sexualbrott begångna på nätet är lika skadliga, och i vissa fall mer skadliga, i jämförelse med sexualbrott som sker i den verkliga världen. 

- I sin forskning pekar hon på tre särskilt försvårande omständigheter vid övergrepp på nätet. Det första är att brottsoffret kan känna förhöjd skuld och skam av att man själv haft en aktiv roll i skeendet. Det andra är att övergreppen är dokumenterade, exempelvis på film, vilket kan få barn att känna svår ångest och oro över att materialet kan spridas vidare. Det tredje handlar om att man ständigt är kontaktbar för gärningsmannen och att man aldrig får en paus från honom, säger Viveka Smidvall. 

Dagens dom var en deldom och förundersökningen fortsätter nu eftersom det finns fler målsägare. Utredningen har hittills pågått i ett och ett halvt år.