Antal böter för förargelseväckande och störande i Dalarna hittills

22 godkända ordningsförelägganden har till dags dato utfärdats i Dalarna vad gäller bilar som spelar med hög ljudvolym.

Från första juli har polisen möjlighet att skriva ut böter direkt på plats för de som spelar musik på hög volym på allmänna platser från bilar. Likaså har polisen från samma datum fått möjlighet att på plats skriva ut böter för störande trafik med vattenscooter.

Vi kan nu summera statistiken för de första 18 dagarna. I Dalarna har 22 godkända ordningsförelägganden utfärdats på plats avseende spelande med hög ljudvolym på allmän plats och 2 ordningsförelägganden avseende störande trafik med vattenscooter. Uppdelat på områden fördelar sig spelande av musik på hög volym enligt följande.

  • 19 i polisområde Mora
  • 2 i polisområde Falun
  • 1 i polisområde Borlänge.

Vad gäller störande trafik med vattenscooter så är båda dessa utfärdade inom polisområde Mora.