Brandorsaken i Skäggetorp utredd

Vid en kraftig brand i Skäggetorp den 22 maj avled en person. En utredning har pågått sedan dess som nu kommit fram till vad som hände.

På kvällen den 22 maj utbröt en kraftig brand i ett flerfamiljshus i Skäggetorp. När räddningstjänsten lyckats släcka branden anträffades en avliden man i en lägenhet. Initialt rubricerades ärendet som allmänfarlig ödeläggelse då boende i området hört kraftiga explosionsliknade smällar. Bombgruppen tillkallades och platsen spärrades av. Efter bedömning kunde man utesluta att smällarna orsakats av explosiva ämnen varpå den tekniska undersökningen kunde påbörjas.

Den tekniska utredningen kom fram till att branden orsakats genom att en större mängd gaser från motorbensin antänts och orsakat en deflagration. Deflagration innebär att ångor från exempelvis motorbensin expanderar i antändningsögonblicket så att ett kraftigt tryck uppstår. Ärendet omrubricerades då till mordbrand.

- Med de uppgifter vi fått fram i utredningen finns inget som talar för att någon annan än lägenhetsinnehavaren befann sig i eller vid lägenheten vid brandens uppkomst och då han är avliden går det inte att komma vidare. Därför har jag nu tagit beslut om att lägga ner utredningen, säger Marie Åhlund, förundersökningsledare i ärendet.

Utredningen lades formellt ner igår måndag den 5 juli. Anhöriga och andra parter i utredningen har informerats.

Kontaktperson för media

Marie Åhlund, förundersökningsledare lokalpolisområde Linköping.
Telefon 010-566 66 08.