Gravida barn offer för människohandel

Sverige har deltagit i en internationell insats mot exploatering av barn. Flera barn påträffades med tiggeri, där den yngsta var 12 år, och två var gravida barn på 14 och 16 år.

Syftet med insatsen var att skydda utsatta barn och yngre personer mot exploatering för bland annat sexuella ändamål, tvång att tigga, tvång att begå kriminella handlingar, men även att störa ut kriminella nätverk som utnyttjar barn.

– Sverige har förbundit sig att identifiera och skydda barn som utnyttjas i ett ändamål som människohandelslagstiftningen föreskriver. Polisen har sett en ökning av barn från andra länder som grips för stöldbrott och utnyttjas för att bära vapen eller narkotika åt kriminella grupperingar, säger Per Englund, polisinspektör vid Nationella operativa avdelningen, Noa.

Samtliga barn som omhändertogs för tiggeri under insatsen kom från ett annat EU-land och hade kommit till Sverige tillsammans med släktingar. Gravida flickan som var 16 år hade kommit till Sverige med sin make.  Gravida flickan som var 14 år var ännu inte gift, utan den blivande maken befann sig kvar i hemlandet. Fjortonåringens föräldrar hade bestämt giftermålet och fått en summa pengar av de blivande svärföräldrarna.

Insatsen genomfördes inom ramen för EMPACT och i Sverige kontrollerades totalt 49 personer utanför affärer, företag, gårdar, kommersiella anläggningar och andra platser.  Polismyndigheten samverkade med Jämställdhetsmyndigheten och Socialtjänsten under kontrollerna.

I den internationella insatsen deltog totalt 17 EU-länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Frankrike, Italien, Kroatien, Litauen, Malta,  Nederländerna, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike. Utanför EU deltog Schweiz och Storbritannien som ledde insatsen med stöd av Europol.

Pressmeddelande från Europol: Child trafficking: 92 minor victims identified across Europe

Om Empact

EU-samarbetet EMPACT (European Multidiciplinary Platform Against Criminal Threats) är en process för EU:s medlemsländer att gemensamt arbeta mot allvarlig organiserad brottslighet.

Svenska brottsbekämpande myndigheter bidrar aktivt till EMPACT och deltar i arbetet med samtliga brottsprioriteringar.

Europeiskt samarbete mot organiserad och grov brottslighet (EMPACT)