Klockstölder i centrala Stockholm

De senaste veckorna har flera personer blivit bestulna på sina exklusiva klockor i Stockholm. Det just nu dominerande tillvägagångssättet är att gärningsmännen tar kontakt med brottsoffer utomhus och stjäl klockan utan att brottsoffret märker det.

I juni har en handfull stölder av dyrare klockor skett i centrala Stockholm. Detta efter att det under våren och under pandemin har varit väldigt få stölder av denna sort.

– Att människor nu börjar vara ute och att restriktionerna lättar kan innebära att vi åter får fler stölder av dyrare armbandsur i centrala Stockholm, säger Sebastian Ahlqvist, gruppchef i lokalpolisområde Norrmalm.

De senaste åren har så kallade klockrån fått en del uppmärksamhet. Det dominerande tillvägagångssättet har varit att två gärningsmän följt efter ett brottsoffer in i ett trapphus och rånat personen med hjälp av hot eller våld. Detta sker tyvärr fortfarande, men ett allt vanligare tillvägagångssätt är att den som idag blir bestulen inte märker när det händer.

Gärningsmännen upplevs ofta som mycket trevliga och sociala och närmar sig brottsoffret utomhus av olika anledningar. De kanske frågar om vägen eller dylikt. I samband med detta kanske de ger en vänskaplig klapp, en kram eller tar annan kroppslig kontakt och i samband med det blir klockan stulen. Det finns exempel på att de också dansat med brottsoffret.

– Det är viktigt att alla som äger eller bär en dyrare klocka känner till de tillvägagångssätt som finns så att de kan skydda sig. Vi befarar att detta kommer att öka under sommaren och vi jobbar med synlighet för att avskräcka eventuella brottslingar – parallellt vill vi gå ut med denna brottsförebyggande information, säger Sebastian Ahlqvist.

De klockor som blir stulna har hittills varit värda mellan 100 000 kronor till över en miljon.

Viktigt att tänka på

  • Om du har en dyr klocka – informera dig om riskerna och hur du kan förhindra stöld.
  • Var uppmärksam och vaksam om okända personer kommer fram och pratar med dig.
  • Att visa sin klocka i sociala medier eller publika miljöer ökar risken att bli utsatt.