Klottrare dömdes till fängelse

Sex veckor från brott till fängelsestraff för en klottrare är unikt och resultatet av pilotverksamheten att hantera klotterärenden inom ramen för snabbare lagföring.

Polisområde Stockholm syd genomför sedan i maj 2021 en pilot där klotterärenden hanteras inom arbetssättet snabbare lagföring. Det första ärendet är nu avgjort i domstol och Södertörns tingsrätt har dömt en man till fängelse för att ha klottrat på egendom som tillhör Storstockholms Lokaltrafik.

Skadegörelse leder vanligtvis inte till fängelsestraff men den tilltalade förekommer flitigt i belastningsregistret och är tidigare dömd för skadegörelse vid tre tillfällen, till villkorlig dom och dagsböter. Då det aktuella brottet har begåtts under prövotiden och avser samma typ av brott, menar tingsrätten att påföljden ska bli fängelse i 14 dagar. Domen föll cirka sex veckor efter brottstillfället.

­– Förfarandet med att hantera skadegörelse klotter inom snabbare lagföring är unikt och det är extra roligt att vi i detta första ärende ser effekten av den snabba lagföringen genom en påföljd om fängelse. Initialt hanterar vi enbart ärenden där SL är målsäganden. Detta med anledning av SL:s snabba och effektiva hantering av sina ersättningsanspråk. Vår förhoppning är att i framtiden kunna utveckla konceptet till övrig skadegörelse med andra målsäganden, säger Magnus Karlsson, operativt ansvarig, snabbare lagföring, polisområde Stockholm syd.

Arbetssättet snabbare lagföring innebär att man drastiskt minskar tiden från ett polisingripande till domslut och det sker i samarbete med flera myndigheter i rättskedjan.