”Vi måste sänka toleranströskeln för oacceptabla beteenden”

Nu sker en kraftsamling mot kriminella barn och unga för att vända den negativa utvecklingen. Under det första seminariet inom satsningen var polismästare Carin Götblad en av talarna.

– Att antalet anmälda våldsbrott där gärningsmannen är under 15 år, och alltså inte straffmyndig, hade gått upp med 40 procent under fem år fram till 2020 blev en skrämmande ögonöppnare även för mig. Därför är jag så glad över det här initiativet till kraftsamling, säger polismästare Carin Götblad.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit initiativ till en gemensam kraftsamling med polisen och allmännyttan om hur man ska komma tillrätta med barn och unga som begår brott eller riskerar begå brott. Med i styrgruppen för satsningen finns både rikspolischef Anders Thornberg och polismästare Carin Götblad.

– Vi är bra på de breda penseldragen, men dåliga på att tidigt fånga upp barn och unga i riskgrupperna. Vi måste fokusera på de barn och ungdomar som har problem och agera mycket snabbare och kraftfullare från polisen, socialtjänsten och kommunerna, menar Carin Götblad.

– Vi har väldigt goda kunskaper om riskfaktorer för barn och unga, men vi behöver få verkstad på det hela.

Lyssna på Carin Götblad när hon berättar om vad den samlade forskningen säger om vilka insatser som behövs för att komma tillrätta med barn och unga med riskbeteenden i filmklippet ovan.