Ny lag stärker barns rättigheter

Den 1 juli träder en ny lag i kraft, barnfridsbrottet. Den innebär att det blir straffbart att låta barn bevittna vissa typer av brott, till exempel vålds- och sexualbrott i nära relation.

Förutsättning för att lagen om barnfridsbrottet kan tillämpas är att barnet ska vara eller har varit närstående till både gärningspersonen och offret för grundbrottet.

– Polismyndigheten ser positivt på den nya lagen, den är viktig och kommer att stärka barns rättigheter, säger Maria Lönegård, chef vid polisens utvecklingscentrum Mitt som har hand om sakområde barn och unga.

Intensivt arbete

De senaste veckorna har Polismyndigheten arbetat intensivt med att förbereda organisationen på införandet av den nya lagen genom att se över arbetssätt och rutiner. Bland annat har personal i yttre tjänst fått stödmaterial och information om förändringen. De är ofta de första att komma i kontakt med barn som kan ha utsatts för barnfridsbrottet.

Vana att förhöra barn

Antalet barnförhör kommer att öka med anledning av det nya barnfridsbrottet.

– Vi är vana att förhöra barn och att bemöta barn som har utsatts för brott. Under 2020 genomfördes cirka 88 000 förhör med barn, i de flesta fallen var barnen målsägande. Barnrätt är en central del i polisens arbete. Barn som kommer till oss ska få sin sak prövad. Som alltid prioriterar vi de grövsta brotten och vi prioriterar barn, avslutar Maria Lönegård.