Polisen har dialog med krogarna i Visby

Polisen har tillsammans med region Gotland besökt och haft möten med representanter för ett antal krogar i Visby. Målet är att tillsammans öka tryggheten i utelivet på Gotland. Fler krögare kommer framöver att besökas.

Syftet med mötena och dialogen är att möta krögare och i ett brottsförebyggande syfte diskutera lagstiftning, restriktioner med anledning av pandemin, alkoholservering och andra frågor där polisen, region Gotland och krogarna gemensamt kan träffas och skapa bra förutsättningar för samarbete.

– Det har varit bra möten och vi har ett gemensamt intresse av att människor ska känna sig trygga på krogen. Sambandet mellan hög berusningsgrad och våld i den offentliga miljön är känd, säger Conny Johansson, kommunpolis som har varit en av de poliser som träffat krögarna.

I mötena skapas ömsesidig förståelse för de regelverk och utmaningar som kan finnas.

– Vi hittar också flera områden där vi kan utveckla arbetet och göra mer tillsammans. Det handlar till exempel om hur vi kan ha ännu bättre kontakt på kvällar och nätter, vikten av att alltid anmäla brott som sker på krogen med mera, säger Conny Johansson.

Polisen jobbar vidare för att vara på plats och med att ha hög närvaro på de platser där vi vet att det kan ske brott. Det kan till exempel handla om i samband med stängning av krogarna och att i mån av tid titta förbi krogarna också under kvällen för samtal.

– Mötena och dialogen kommer nu att fortsätta och så många krogar som möjligt ska hinnas med, säger Conny Johansson.