Polisens arbete mot cyberangrepp

Hittills har drygt 15 anmälningar upprättats efter de cyberangrepp i helgen som bland annat allvarligt påverkade en stor aktör inom svensk dagligvaruhandel.

Polismyndigheten är medveten om att fler än de som redan har polisanmält är drabbade, antingen direkt genom själva brotten eller indirekt i och med att man har stängt ned sina it-miljöer för att skydda sig.

Polisen uppmanar drabbade att göra en polisanmälan och inte betala några lösensummor. Det finns inga garantier för att systemen dekrypteras eller att brottet inte upprepas. Det är grov organiserad brottslighet som står bakom angreppen och som gynnas om man betalar en lösensumma.

- Även om brottet inte fått så stora konsekvenser för ett enskilt företag eller organisation så är det viktigt att göra en polisanmälan. Informationen kan vara en viktig pusselbit för att polisen ska kunna spåra och lagföra ett större brottsnätverk, säger Björn Eriksson utredningschef för komplicerade cyberbrott vid Nationella operativa avdelningen, Noa.

Polisen arbetar intensivt och samverkar internationellt via Europol för att utreda angreppen.

- För att beivra denna typ av organiserad brottslighet måste rättssamhället samverka på alla nivåer, oavsett om brottsligheten sker i cybermiljöer eller på gatan. Svensk polis samarbetar internationellt med polis i andra länder via Europol för att utreda angreppen, fortsätter Björn Eriksson.

No More Ransom hjälper brottsutsatta att låsa upp sina datorer

Brottsförebyggande råd och rekommendationer till företag och privatpersoner