Polisregion Bergslagen utökar kamerabevakning till fler platser i Örebro

Wadköping med närliggande parker har under den senaste tiden blivit en samlingsplats på sena kvällar med en del våldsbrott och skadegörelse som följd. Med anledning av det har en kamera satts upp för att förebygga brott och öka tryggheten.

- Vi har haft några grova våldsbrott i parkerna samt skadegörelser och annan problematik kopplat till det ökade antalet människor som sökt sig till parkerna under de varma sommarkvällarna, säger kommunpolis Erwin Halilovic.

Kameran är placerad för att täcka gågatan av Wadköping och ingångarna från parkerna. Beslutet gäller under ett års tid. 

-Vi kommer precis som vid våra andra kameror löpande kolla över om behovet kvarstår under den tid beslutet är gällande, säger Erwin.

Polisen ser att kamerabevakning är ett effektivt hjälpmedel i den brottsförebyggande och brottsbekämpande verksamheten. Syftet är att förebygga brott och att öka tryggheten och förmågan att utreda brott. Kamerabevakning är ett komplement till andra åtgärder som genomförs och ska inte ersätta den fysiska polisnärvaron i området. 

Vid frågor från media, kontakta kommunpolis Erwin Halilovic via 114 14. 

Fakta om polisens kamerabevakning

Polisen värnar allmänhetens integritet och bedriver endast kamerabevakning där det finns ett konkret behov och är en ändamålsenlig metod i polisens uppdrag.

Kameraanvändningen regleras av omfattande restriktioner, exempelvis har endast behöriga tillgång till bildmaterial som också raderas efter viss tid. Kamerorna är utrustade med ett filter, så kallad maskning, som gör att de inte filmar in i bostäder.

På platser där kamerabevakning sker finns skyltar för att upplysa om detta. Polisen har både möjlighet att se i realtid från kamerorna och inspelat material.